Huurvoorwaarden

ALGEMENE HUUR- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DUTCH CUPS BV.

1. Huurperiode: prijzen gelden per dag. Voor een extra huurdag geldt een toeslag, zie hiervoor de huurprijslijst.

2. Reiniging: de huurprijzen zijn inclusief het reinigen en drogen, de controle en het inpakken van de huurartikelen in de kisten. Voor zwaar vervuilde huurartikelen, waarbij een extra spoelgang noodzakelijk is, wordt een naheffingstoeslag berekend van € 0,075 per stuk.

3. Levering: prijzen zijn inclusief het eenmalig aanleveren en afhalen van de huurgoederen in Nederland en België.

Indien u de huurartikelen zelf komt ophalen en retour brengt, geven wij u een korting van 10% op de overeengekomen huurprijs.

4. Aanleveren en afhalen: in overleg op een nader te bepalen adres. Het transport vindt standaard plaats één werkdag voorafgaand en na afloop van het evenement tussen 09.00 en 17.00 uur, tenzij anders is overeengekomen. De huurartikelen dienen na afloop gestapeld in de kisten te worden teruggeplaatst overeenkomstig de aanlevering. De huurder verplicht zich de transporteur te helpen met het laden en lossen van de Dutch Cups materialen.

5. Niet retour glazen en/of tray’s en/of kunststof pallets: voor niet geretourneerde huurartikelen wordt de bovenvermelde vervangingsprijs per artikel berekend. Dit is een meerprijs boven op de te betalen huurprijs.

Niet retour (vervangings)prijs voor een kunststof pallet bedraagt € 65,- per stuk.

Niet retour (vervangings)prijs voor een kunststof kist bedraagt € 40,- per stuk ongeacht de grootte van de kist. Voor niet geretourneerde deksels wordt € 10,- berekend.

6. Uitvalglazen en zwaar beschadigde kisten en pallets: retour ontvangen huurartikelen die zwaar beschadigd, misvormd of niet meer te reinigen zijn, worden als uitval geselecteerd en in rekening gebracht tegen de bovenvermelde vervangingsprijs per huurartikel. Dit is een meerprijs bovenop de te betalen huurprijs. De uitvalglazen en/of tray’s worden separaat verpakt en vervolgens gerecycleerd. Indien gewenst worden de uitvalglazen en/of tray’s teruggegeven aan de huurder.

Voor kisten, deksels en/of pallets die zwaar beschadigd retour komen, zullen dezelfde vervangingsprijzen in rekening worden gebracht als de bij punt 5. vermelde niet retour prijzen.

7. Ongebruikt retour: de normale huurprijs wordt berekend ongeacht of de huurartikelen worden gebruikt bij huur van minder dan 5.000 stuks. Huurt u meer dan 5.000 stuks dan geldt de 50% regeling, d.w.z. u betaald minimaal voor 50% van de gehuurde hoeveelheden de normale huurprijs. Voor de overige 50% van de gehuurde aantallen betaald u alleen de volledige huurprijs indien u de glazen heeft gebruikt. Voor het ongebruikte deel betaald u de helft, oftewel 50% van de normale huurprijs. Ongebruikte huurartikelen betreffen alleen de kisten waarvan de verzegeling niet is gebroken. Aangebroken kisten, waarbij de verzegeling is verbroken, worden in hun geheel als gebruikt beschouwd ongeacht of een deel al dan niet is gebruikt.

8. Tellen op locatie: alleen als u meer dan 5.000 glazen huurt, kunnen wij desgewenst een voorlopige telling bij u op locatie uitvoeren om vast te stellen hoeveel glazen er retour worden gegeven. In alle andere gevallen worden de door Dutch Cups retour ontvangen aantallen glazen geteld in het spoelcentrum te Lelystad.

9. Beschikbaarheid: bij het huren dient rekening gehouden te worden met een gelimiteerde voorraad per huurartikel.

10. Betaling: huur- en vervangingsbedragen binnen 14 dagen na factuurdatum.

11. Borgsom: te betalen borgsom is 100% van het maximale huurbedrag inclusief BTW. Het borgsombedrag dient uiterlijk 7 dagen voor de afgesproken dag van levering te zijn ontvangen door Dutch Cups. U ontvangt voor de huurperiode een proforma factuur en na afloop een eindfactuur waarop de borgsom wordt verrekend.

12. Prijzen: vrijblijvend, netto per stuk in euro’s exclusief BTW. Prijswijzigingen voorbehouden.

13. Algemene huurvoorwaarden: bovenstaande condities zijn onder voorbehoud en hieraan kunnen geen rechten worden ontleent. Verder zijn van toepassing de verhuur- en algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nr. 96065

Keep up to date with our offers!

Always pay safely

Contact

Artemisweg 175, 8239 DD Lelystad, The Netherlands

 +31 (0)320 28 94 80

info@dutchcups.nl
Open every day

Enjoy clean events